VILKA KURSER INGÅR I BETVET?


Beteendevetenskapliga kandidatprogrammet består av 6 terminer. Läs mer om programupplägget här!

PEDAGOGIK


Varför tänker och agerar vi som vi gör, och vad är det ett resultat av? Pedagogik är ett tvärvetenskapligt ämne som behandlar både den psykologiska, sociologiska och även filosofiska sidan av lärande och kunskap.

PSYKOLOGI


Hur ser människans inre tankeliv ut? Hur fungerar människors beteenden, känslor, och samspelet med andra människor? 

UTVÄRDERING B


En specialinrättad ämnesgemensam termin i utvärdering. Denna termin innefattar perspektiv på utvärdering, metoder för utvärdering såsom intervju, enkätkonstruktion och orientering om test.

SOCIOLOGI OCH SOCIALPSYKOLOGI


Vad är mellanmänsklig interaktion och på vilket sätt formas vi av vår sociala omgivning? 

PÅVERKA DIN UTBILDNING


Hjälp oss att göra programmet bättre! Dina synpunkter spelar roll och gör det möjligt för oss att förbättra BetVet och säkerställa kvalitén på din utbildning.