UTVÄRDERING B

Termin 5

Denna kurs är unik för programmet och ger en spetskompetens inom utvärdering. Den ger grundläggande kunskap om utvärdering ut ett pedagogiskt, psykologiskt och sociologiskt perspektiv bland annat genom olika utvärderingsperspektiv samt syften med och tillämpningen av olika utvärderingsmodeller.


Även aspekter som hur kön, genus och etnicitet kan komma att ha betydelse i olika sammanhang tas upp under kursens gång. Vidare ges man möjligheten att tillämpa sina teoretiska kunskaper i ett praktiskt sammanhang då man får genomföra en utvärdering åt en extern part.

Delkurs 1:

UTVÄRDERINGSTEORI OCH MODELLER (10 hp)


Som titeln lyder handlar delkursen om en introduktion till utvärderingsteori, olika utvärderingsmodeller, utvärderingsbegreppets utveckling samt problem med utvärderingsområdet.


  Delkursen examineras genom:

  • Grupparbeten och seminarier
  • Tentamen

  Delkurs 2:

  SOCIOLOGISK UTVÄRDERINGSMETOD (10 hp)


  Delkursen handlar om utvärderingsmetod med utgångpunkt i sociologi/socialpsykologi. I kursen gör man ett större projektarbete.  Delkursen examineras genom:

  • Seminarier
  • Projektarbete

  Delkurs 3:

  PSYKOLOGISK UTREDNINGSMETOD (10 hp)


  Den här delkursen syftar till att ge grundläggande kunskap och färdighet inom presentationsteknik, och tillämpningar inom utredningsarbete såsom psykologiska testmetoder. Vidare är syftet att ge en fördjupning om psykologisk utredningsmetod genom utvald, för arbetslivet relevant forskning, samt ge en teoretisk bas utifrån perspektivet kön, genus och etnicitiet.


  Delkursen examineras i tre delar:

  • Kön, Genus och Etnicitet (2,5 hp)
  • Presentationsteknik (2 hp)
  • Psykologiska testmetoder (5,5 hp)

  Mer information om kursen och kontaktuppgifter till kursansvariga finns på kurssidan för utvärdering B på Uppsala Universitets hemsida!