FÖRENINGEN UPPSALA BETEENDEVETARE

Föreningen Uppsala Beteendevetare (FUB) grundades 2009 och utgörs av studenter, för studenter, vid det beteendevetenskapliga kandidatprogrammet. Som studentförening strävar vi efter att stärka den sociala samvaron på programmet, samt uppmuntra till och stödja studentengagemang i alla olika former!

VARFÖR FINNS FUB?

  • Att främja en god gemenskap bland studenterna på programmet.


  • Att utveckla & förbättra studiesituationen på programmet.


  • Att arbeta för att skapa kontakter mellan utbildningen & arbetsmarknaden.


  • Att verka mot alla typer av diskriminering inom kår, universitet och förening.

VAD GÖR VI?

MOTTAGNING AV RECCAR SÅVÄL SOM AVTACKNING AV EXAMENSSTUDENTER


Varje höst anordnar FUBs gemenskapsgeneraler och faddrar en inspark för de nyantagna studenterna. Efter tre år på programmet tackas man av med en examensgasque med sina nära & kära, god mat & en hejdundrans bra kväll!

EN KVALITETSSÄKRAD UTBILDNING


En av FUBs viktigaste uppgifter är att säkerställa kvalitén på vår utbildning. Därför fungerar vi också som en portal dit studenter kan rikta synpunkter om kurserna eller programmet. Läs mer om hur du kan påverka din utbildning genom FUB här!

GAMLA TRADITIONER


Trots föreningens unga ålder har FUB ett par traditioner i rockärmen! Måndagsölen är vår äldsta tradition. Varje måndag samlas vi på Orvars Krog och tar en öl. De senaste åren har vi även åkt på en årlig skidresa som idrottsutskottet anordnar - en väldigt populär och uppskattad aktivitet!

INTRODUCERA TILL ARBETSLIVET


Genom att varje höst anordna Beteendevetardagen och bjuda in medlemmar till olika gästföreläsningar under året, strävar FUB också efter att vara en länk mellan nyblivna beteendevetare och arbetslivet. Läs mer här!

VAD VILL DU ATT

VI SKA GÖRA?

FUB drivs helt och hållet av studenter, och det är med era idéer som vi kan föra föreningen framåt!


VI VÄLKOMNAR ALLA FORMER AV ENGAGEMANG - LITET SOM STORT!


Har du en rolig aktivitet du vill genomföra med programmet? En idé som kräver lite finansiering eller lokal? Ett förslag men vill inte vara ansvarig? Hör av dig till oss, eller kom på nästa föreningsmöte och presentera din idé, så hjälper vi dig att förverkliga den efter vår bästa förmåga!

VILKA ÄR VI?

FUB drivs av studentengagemang i olika former!