UTSKOTTEN

FUBs utskott är det lättaste sättet för våra medlemmar att engagera sig. Utskotten består av 1-2 utskottsansvariga och 3-5 ledamöter, och livnär sig på alla grymma idéer som ni medlemmar skickar in till oss. Har du därför förslag på något som föreningen borde göra, kontakta våra utskott!

UTBILDNINGSKVALITET- & KARRIÄRSUTSKOTTET

EMILY ARLEIJ

Utbildningskvalitets- och karriärsuttskottet


UtbildningsanvarigKontakta Emily→

Ansvarar för att förbättra utbildningen på programmet


UK-utskottets ena ansvar är att samla BetVet-studenternas åsikter och framföra dem till ansvariga inom programmet och på institutionerna. Löpande under året utvärderas programmet och de kurser som programmet innefattar, och på vårterminen genomför utskottet programutvärderingen med utbildnings-ansvarig i spetsen. I programutvärderingen samlar man in och sammanställer studenternas synpunkter om programmet i en stor rapport, som sedan skickas till BetVets programansvariga. Om du vill engagera dig för att förbättra utbildningen på programmet, så kan du göra det genom att engagera dig i UK-utskottet!

Ansvarar för kontakten med arbetsmarknaden


Det andra ansvaret är att sköta kontakten mellan föreningen och arbetsmarknaden för beteendevetare. Detta innefattar att länka samman beteendevetarstudenter med relevanta arbetsplatser och praktikplatser, samt att anordna aktiviteter och evenemang där beteendevetarstudenterna kan komma i kontakt med arbetsmarknaden, exempelvis genom mässor och gästföreläsningar. På höstterminen håller UK-utskottet i Uppsalas Beteendevetardag, där beteendevetarstudenterna har möjlighet att träffa arbetsgivare, och gå på inspirerande föreläsningar som är i linje med utbildningen.

MARCELINA PACHOŁEK

Utbildningskvalitets- & karriärsuttskottet


Arbetsmarknadsansvarig


Kontakta Marcelina→

STUDIESOCIALA UTSKOTTET

ALICIA STRÖMBOM

Studiesociala utskottet


Studiesocialt ansvarigKontakta Alicia→

Ansvarar för att anordna aktiviteter och evenemang


Vårt studiesociala utskott anordnar aktiviteter som främjar gemenskap i programmet. Detta kan vara allt från tävlingar till fysiska utmaningar, kreativa projekt och olika kulturinslag. De är med och ansvarar för det studiesociala på programmet och främjar detta genom att hitta på aktiviteter under terminerna som stärker gemenskapen. En del av studiesociala utskottets verksamhet är att överse föreningens insparks-verksamhet. Som del i det studiesociala utskottet kan du planera aktiviteter själv, med andra eller finnas som stöd om andra föreningsmedlemmar anordnar aktiviteter. 

UTSKOTTSLEDAMÖTER

ANNA TORSTENSSON

VAKANT

KOMMUNIKATIONSUTSKOTTET

Ansvarar för föreningens externa kommunikation


Kommunikationsutskottet är ett väldigt rolig utskott med mycket frihet, där du har chansen att få utlopp för din kreativitet. Som ledamot i utskottet ansvarar man för att hålla föreningens sociala kanaler, så som Instagram och hemsidan, uppdaterade. Du för vidare information från styrelsen till föreningens alla medlemmar, men vad som läggs ut och hur det ser ut är upp till dig. Utskottet ansvarar alltså för att planera innehållet i föreningens sociala kanaler, vilket gör att ledamöterna i kommunikationsutskottet får möjlighet att uttrycka sig kreativt genom sociala medie-kommunikation.

SIGRID NOVOSEL

Kommunikationsutskottet


KommunikationsansvarigKontakta Sigrid→

UTSKOTTSLEDAMÖTER

LOVISA LINDÉN

VAKANT

HUR KAN JAG ENGAGERA MIG?

Föreningens utskott är det lättaste sättet att engagera sig på! Har du en rolig aktivitet du vill genomföra med programmet? En idé som kräver lite finansiering eller en lokal? Ett förslag på en aktivitet, men inte vill vara ansvarig?


Hör av dig direkt till våra utskottsansvariga eller kom på nästa föreningsmöte och presentera din idé, så hjälper vi dig att förverkliga den efter vår bästa förmåga!