BETEENDEVETARPROGRAMMET

Beteendevetare är en egen profession, med en rad olika huvudinriktningar. Även om spännvidden i beteendevetarnas kunskap har ökat finns det en gemensam kunskapskärna som handlar om människor, hur vi samspelar, upplever och lär i dagens högt utvecklade samhälle. Allt fler arbetsgivare och arbetsplatser uppfattar och värdesätter den kärnan och ser beteendevetarna som en specifik och viktig yrkesgrupp.


Beteendevetare har oftast en kandidatexamen med något av huvudämnena psykologi, pedagogik eller sociologi. På beteendevetenskapliga kandidatprogrammet i Uppsala läser vi en A-kurs (grundkurs) i samtliga av dessa tre ämnen. Inför den fjärde terminen väljer man sedan vilken av ämnena man vill fördjupa sig i. Mellan B- och C-kursen läser vi även Utvärdering B, som är en stängd spetskurs bara för studenter på programmet.

UPPSALAS BETEENDEVETENSKAPLIGA KANDIDATPROGRAM

 

Termin 1: Psykologi A

Termin 2: Sociologi och socialpsykologi A

Termin 3: Pedagogik A

Termin 4: B-kurs i Psykologi, Socialpsykologi eller Pedagogik.

Termin 5: Utvärdering B

Termin 6: C-kurs i samma ämne som man läst B-kurs.